O PREVODIOCUJovica Janković (Йовица Янкович)

------------------------

==============================================


     Jovica JANKOVIĆ je rođen 1968. godine u Kragujevcu, gde i sada živi. Diplomirao je na Katedri za ruski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Jedno vreme bavio se novinarstvom i uredničkim poslovima u štampanim medijima. Objavio je dve zbirke pesama i jednu knjigu prevoda sa ruskog (David Samojlov: „Izabrane pesme”). Priredio je antologiju srpske poezije za decu „Strašan lav” (2006).
     Oženjen je Tatjanom Janković, s njom ima dvoje dece.


     Йовица ЯНКОВИЧ ― сербский поэт и переводчик поэзии. Родился в 1968 году в городе Крагуеваце, там живет и сейчас. Окончил отделение русского языка и литературы философского факультета
в Нови-Саде (Сербия). Некоторое время занимался
журналистикой. Aвтор двух книг стихов.
В различных периодических изданиях публиковал
переводы классической и новейшей русской поэзии.
Выпустил в своем переводе „Избранные стихи”
Давида Самойлова. Составитель Антологии современной
сербской поэзии для детей „Ужасный лев”.
     Женат на писательнице Татьяне Янкович,
у них двое детей.


               Контакт: jovica.jankov@gmail.com