Andrej VASILJEVSKI
Andrej Vasiljevski (Андрей Василевский)

     Rođen je 1955. godine u Moskvi. Pesnik, književni kritičar. Glavni je urednik moskovskog časopisa za književnost „Новый мир”.

------------------------

„Svejedno”, zbirka pesama, Moskva, 2009. (Na naslovnoj strani je fotografija što ju je načinio sâm pesnik, koji je još i amaterski fotograf.)

------------------------
 

==============================================

MAČKA NA KLAVIRU

==============================================

* * *

stojim
tu
pred vama

a zašto
tu
pred vama
stojim

posebno tu
posebno pred vama


‭* * *

A onda su
iz crnog klavira
izmigoljili kosturi
i ubili
oca i majku.

Ujutro
deca su pošla u miliciju
i nisu se vratila.

Mačka je
ostala sama.

Na crnom klaviru.

Slepljene za glavu uši.
Majušni mozak.